Adverteren op Bladen.nl

  Bladen.nl is voor 2021 voorzien van een nieuw fris design en geoptimaliseerd met nieuwe functionaliteiten. Nu de winkels zijn gesloten en de verkoop van magazines vooral online plaatsvindt, zien wij ons online bereik sterk stijgen. Wij bieden jou, juist nu, graag de mogelijkheid om extra exposure in te kopen.

  Geef jij als uitgever graag invulling aan één of meerdere banner(s)? Klik dan hier.

  Topbanners t/m 19 januari 2021
  Van € 495 voor 295,-

  Bottom banners t/m 19 januari 2021
  Van € 395 voor 195,-

  Ik wil meer exposure  »

  0

  +


  tijdschriftaanbiedingen

  0

  +


  krantaanbiedingen

  0

  +


  TV-gidsaanbiedingen


  Algemene voorwaarden   -    Privacy Statement   -    Herroepingsrecht

  Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen. Alle abonnementen zijn inclusief verzend- en servicekosten.
  Losse tijdschriften en cadeaubonnen zijn exclusief verzend- en eventuele servicekosten.