Het grootste aanbod van Nederland in tijdschriften, TV-gidsen en kranten
Adverteren bij Bladen.nl

Bladen.nl is een onafhankelijke aanbieder van (proef)abonnementen op tijdschriften en kranten.
Het is ons doel om de consument op een zo gemakkelijk mogelijke manier kennis te laten maken met uiteenlopende titels. Het contact met de klant verloopt via onze site, de nieuwsbrief en onze Facebookpagina.

Er zijn diverse advertentiemogelijkheden bij Bladen.nl. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via
030-7504058 of Service@bladen.nl