Het grootste aanbod van Nederland in kranten en tijdschriften
Adverteren bij Bladen.nl

Bladen.nl is een onafhankelijke aanbieder van abonnementen op tijdschriften en kranten.
Ons doel is de consument op een zo gemakkelijk mogelijke manier kennis te laten maken met uiteenlopende titels. Het contact met de klant verloopt via onze site, de nieuwsbrief en social media kanalen.

Er zijn diverse advertentiemogelijkheden bij bladen.nl zoals onze nieuwsbrief, plaatsing op de homepage en banners. Voor meer informatie, klik hier.