Het grootste aanbod van Nederland in tijdschriften, TV-gidsen en kranten
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1: DeBladen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Bladen.nl. Bladen.nl is onderdeel van OMG/Brainshuffle. Bladen.nl is een onafhankelijke website vol met aanbiedingen en proefabonnement op dagbladen, publieks- en vaktijdschriften. Bladen.nl is gevestigd aan de Zonnebaan 45, 3542 EB in Utrecht. De klantenservice van Bladen.nl is te bereiken via: service@bladen.nl.  

 

Artikel 2: Proefabonnement afsluiten

Wanneer u een proefabonnement wilt afsluiten doet u dit door het bestelformulier in te vullen en op bestel te klikken. Hierna verschijnt er een bedankpagina en ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanvraag is succesvol afgerond.  


Artikel 3: Bevestiging order

Nadat u een (proef)abonnement heeft afgesloten verschijnt er een bedankpagina en ontvangt u een bevestigingsmail. Wanneer u deze bevestigingsmail heeft ontvangen is uw aanvraag succesvol afgerond.

 

Artikel 4: Betaling van een proefabonnement
Bij de meeste abonnementen kunt u kiezen tussen betaling middels acceptgirokaart of het geven van een eenmalige machtiging. Informatie hierover staat op het aanmeldformulier. U betaalt in deze gevallen aan de uitgever en niet aan Bladen.nl. Alleen in het geval dat u gebruik maakt van een Bladen Cadeaubon en er een bedrag bijbetaald dient te worden, of bij een directe iDeal betaling, zal het bedrag betaald worden aan Bladen.nl. Bladen.nl verzorgt vervolgens de betaling aan de uitgever.

 

Artikel 5: Levertijd van een (proef)abonnement

De afzonderlijke uitgevers zijn verantwoordelijk voor de verzending van het tijdschrift/dagblad. De standaardlevertijden bedragen:
- Dagblad: binnen 10 dagen na aanvraag. Bij invoer van een latere ingangsdatum wordt deze datum gehanteerd.
- Weekblad: Tussen 4 en 6 weken.
- Maandblad: Tussen 5 en 8 weken.
Bovenstaande levertijden zijn richtlijnen die worden gehanteerd door de uitgevers. Het kan echter voorkomen dat levertijden afwijken. Duurt de levering veel langer dan aangegeven richtlijnen, neem dan contact op met de betreffende uitgever.

Artikel 6: Duur van een proefabonnement

De duur van een proefabonnement geldt voor de aangegeven periode. Per abonnement wordt in de voorwaarden expliciet aangegeven of het abonnement automatisch afloopt dan wel doorloopt/door u opgezegd dient te worden.

 

Artikel 7: Welkomstgeschenk

Bij sommige abonnementen krijgt u een welkomstgeschenk. De levering en garantie op welkomstgeschenken valt onder de verantwoording van de betreffende uitgever.

 

Artikel 8: Opzeggen van een proefabonnement

Bij veel bladen stop het abonnement automatisch na de proefperiode. Dit staat dan specifiek vermeld op het aanvraagformulier. Bij de overige bladen kan het (proef)abonnement worden opgezegd door middel van een telefoontje, e-mail, brief of fax aan de desbetreffende uitgeverij. De contactgegevens van de uitgeverij vindt u in de colofon van het desbetreffende dagblad of tijdschrift.

 

Artikel 9: Tijdschrift / dagblad niet ontvangen

Neem contact op met de uitgever van het betreffende tijdschrift/dagblad. De contactgegevens van de uitgeverij staan in het colofon van het tijdschrift of dagblad. Raadpleeg hiervoor onze veelgestelde vragen.

 

Artikel 10: Wijziging abonnementsprijs
Bladen.nl heeft het recht om de prijzen van de abonnementen te wijzigen. Wanneer u een abonnement onder oude condities bij Bladen.nl heeft besteld, wordt het abonnement echter ook op basis van die condities geleverd.

 

Artikel 11: Adreswijzigingen

Neem hiervoor contact op met de betreffende uitgever. De contactgegevens van de uitgeverij staan in het colofon van het tijdschrift of dagblad.

 

Artikel 12: Mogelijkheid van vervangende goederen of diensten

Indien de uitgever niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen, is zij verantwoordelijk voor het bieden van een vervangend abonnement van tenminste gelijke prijs en kwaliteit. Indien de betaling niet aan de uitgever, maar aan Bladen.nl gedaan is, biedt Bladen.nl een vervangend abonnement van tenminste gelijke prijs en kwaliteit. Mocht dit mogelijk zijn, volgt restitutie van het abonnementsgeld.

 

Artikel 13: Privacy Statement

De wijze waarop Bladen.nl omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacy verklaring.

 

Artikel 14: Herroepingrecht

De levering van kranten en tijdschriften vormt een uitzondering op het herroepingrecht van tenminste zeven dagen conform de wet ‘Kopen op Afstand’. Bladen.nl behoudt zich op basis van deze wet het recht voor niet in te gaan op beroepingen op het herroepingrecht voor eenmaal afgesloten abonnementen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid
Bladen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Bladen.nl ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Bladen.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

 

Artikel 16: Klachten
Heeft u een klacht over Bladen.nl dan kunt u deze aan ons voorleggen via de suggesties/tips module op de site. Wij zullen deze binnen veertien dagen behandelen.

Artikel 17: Recensies
Ingevoerde recensies worden eigendom van Bladen.nl. Bladen.nl heeft de toestemming om de recensies met vermelding van uw gegevens te plaatsen via de verschillende kanalen die zij inzet. Tevens heeft Bladen.nl toestemming om ingestuurde recensies eventueel te gebruiken in promotionele materialen. Bladen.nl zal hierbij echter nooit uw e-mailadres vermelden. Recensies kunnen zonder verdere reden van opgaaf worden gewijzigd/verwijderd indien Bladen.nl dit nodig acht.

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden van Bladen.nl kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien u na een wijziging de voorwaarden van Bladen.nl gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.