Het grootste aanbod van Nederland in kranten en tijdschriften
Privacy statement
Het is voor Bladen.nl enorm belangrijk dat uw gegevens op een zo correct mogelijke wijze en met grote zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om die reden houdt Bladen.nl zich aan de regels die worden gesteld door het WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bekend onder nummer meldingsnummer 1436247.
Dit privacy statement is van toepassing op al uw aanvragen die tot stand zijn gekomen via Bladen.nl BV, intermediair tussen u en de uitgever/organisatie van de aangevraagde titel/product. Daarnaast is dit privacy statement van toepassing op de gratis nieuwsbrief van Bladen.nl en op uw bezoek aan de website en eventuele andere kanalen van Bladen.nl BV.
Bladen.nl legt in het kader van haar dienstverlening uw gegevens vast en gebruikt deze voor meerdere doeleinden. Als intermediair stuurt Bladen.nl deze gegevens door naar partijen waarvoor uw gegevens zijn geworven. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u als nieuwsbriefabonnee op de hoogte te houden van producten en diensten die worden aangeboden via Bladen.nl BV of via zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt Bladen.nl BV zo veel mogelijk rekening met uw voorkeuren, voor zover deze bij ons bekend zijn.
Website
Bladen.nl houdt algemene gegevens bij met betrekking tot het bezoekersgedrag. Dit gebeurt via eigen statistieken alsmede via Google Analytics. Het doel van het volgen van dit gedrag is om de website te kunnen optimaliseren naar de wensen van de bezoeker.
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde cookies, welke eveneens worden ingezet om uw gebruikersgemak te optimaliseren. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst, waarin gegevens worden opgeslagen met betrekking tot uw bezoekgedrag. Deze cookies worden o.a. gebruikt om laatst bekeken titels bij te houden.

Naast eigen cookies wordt tevens een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen maar alleen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien gewenst kunt u via uw browser de acceptatie van cookies uitschakelen. Dit heet echter wel als gevolg dat bepaalde gekoppelde functionaliteiten niet meer werken op de site en via eventuele andere kanalen van Bladen.nl BV. Het merendeel van de functionaliteiten zal echter ook zonder cookies goed blijven werken.
Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie.
Nieuwsbrief
Bladen.nl verstuurt geregeld een gratis nieuwsbrief aan bezoekers die zich hiervoor hebben ingeschreven. Hierbij worden alleen gegevens gebruikt die u vrijwillig heeft afgegeven tijdens inschrijving, verrijkingsacties, aanvragen en eventuele andere momenten.
Recht van verzet
U kunt uiteraard te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Dit kunt u schriftelijk doen, maar dit kan ook via de site van Bladen.nl. De nieuwsbriefuitschrijving kan gemakkelijk geregeld worden via het onderdeel ‘Nieuwsbrief” op de site.

Schriftelijk kunt u zich richten tot onderstaand genoemd adres.
Uitgaande links/verwijzingen
Op de site en mogelijk ook via andere kanalen van Bladen.nl BV treft u links aan naar andere websites. Bladen.nl draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door dergelijke partijen. Lees hiervoor het privacy statement van deze partijen.
Vragen
Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Bladen.nl BV
Zonnebaan 45
3542 EB Utrecht
Wijzigingen Privacy Statement
Bladen.nl behoudt zich het recht voor om het Privacy statement aan te passen indien  daar aanleiding voor bestaat. Dergelijke wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden aangebracht. We raden u dan ook aan om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om volledig op de hoogte te blijven.
Laatste wijziging: 22 maart 2010
 

Bladen.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Maildirect BV.